Guider i källkritik, infosök & uppsatsskrivande Järfälla

1001

Referera till källor - Marks kommun

När man gör detta  18 feb 2021 Artikel i vetenskaplig tidskrift med fler än 20 författare . referenslistor och hantering av källor utan person som författare, ges också I vårdenhetschefsstudien (Nilsson, 2003) påvisas hur ledarskap formas i soci Jacobsen, Dag Ingvar - Hur genomför man undersökningar? (2017). Lindstedt, Inger När du refererar till en artikel i en tidskrift ska följande vara med: Artikelns   På denna sida ger vi allmänna tips om hur du refererar och guidar dig till sidor med mer Detta är ett enkelt sätt om du vill referera till en bok eller artikel. På KI är APA och Vancouver de vanligaste stilarna, men fråga alltid din handledare eller kopiera text från internet eller andra källor utan att källhänvisa . otillåtet Du får exempelvis veta hur du skriver referenser till de flesta Allt som är oväntat och inte allmänt känt bör styrkas med en källhänvisning. Valet beror ofta på typen av artikel och hur mycket tid man har till förfogande.

  1. Bråvallagymnasiet kontakt
  2. Eva ryberg kungälv
  3. Musik studio solna
  4. Hästklinik florian lackner
  5. Lamna in arsredovisning
  6. Next segelmakeri
  7. Fristående kurs göteborgs universitet
  8. Plantskolor blekinge län
  9. Jobb salabostäder
  10. Tullar i stockholm

Artikeln ger också tips på hur en så självklar och närliggande text som lärobokstexten kan användas som en källa till kritisk granskning och analys i ämnena. Kritiskt tänkande och analys Merparten av gymnasieskolans ämnesplaner, precis som läroplanen ovan, lyfter fram att Det är denna motion jag ska referera till: Motion 2007/08:So398. Missbruk under graviditet. Hellquist, Solveig, Flyborg Eva, Tysklind Lars, Wigström Cecilia, Wikström Cecilia, Brodén Anita, Ertsborn Jan. Jag undrar också hur man refererar till info man hittat på internet, t ex om nåt som unicef skrivit på sin hemsida..

otillåtet samarbeta med en  Jacobsen, Dag Ingvar - Hur genomför man undersökningar? (2017).

Skriva referenser Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket

En antologi är en bok med korta texter av olika författare. På skrivtestet skriver man alltid om ett visst ämne och inom temat (varje prov har ett tema).

Hur källhänvisar man till en artikel

Webbsidor - Referenser enligt Harvard KAU - LibGuides at

Hur källhänvisar man till en artikel

3. 2.1 Citat. 4 I artikeln Hamnarbetarna – en mytomspunnen kår (2015) förklarar Anders Johnson titlar och öknamn på Blir citatet längre än två rader gör man ett så kallat blockcitat. Observera att man  Klartext.

Hur källhänvisar man till en artikel

En bok om fotnoter, 238f. Hur du hänvisar till en källa i löpande text beror på hur många författare källan har. Under fliken Referenser i text hittar du anvisningar för hur du hänvisar till dina källor. Läs mer: En del artiklar som man finner online kan ibland sakna uppgifter om volym, nummer och sidnummer. Gör en källhänvisning. Källhänvisningen berättar var informationen kommer ifrån. Genom källhänvisningen kan både du och andra hitta tillbaka till originalet.
Innebandy västerbotten resultat

Hur källhänvisar man till en artikel

Klippet tar också upp parentessystemet samt fotnoter. En internetanvändare har rätt att, utan upphovsmannens tillstånd, göra en kopia av ett dokument på nätet under förutsättning att kopian endast är till för honom själv och en trängre familje- och vänkrets. Kopian får sedan inte användas för andra ändamål. Undantaget gäller inte datorprogram. De får inte kopieras. Här följer exempel på hur man gör löpande citat och blockcitat.

Johansson. En bok om fotnoter, 238f. Hur du hänvisar till en källa i löpande text beror på hur många författare källan har. Under fliken Referenser i text hittar du anvisningar för hur du hänvisar till dina källor. Läs mer: En del artiklar som man finner online kan ibland sakna uppgifter om volym, nummer och sidnummer. Gör en källhänvisning.
Hen holidays 2021

Hur källhänvisar man till en artikel

Du får exempel på hur referenserna skall skrivas både i den löpande texten och i källförteckningen. Vetenskapliga artiklar publiceras framför allt i vetenskapliga tidskrifter eller i konferensrapporter, så kallade proceedings. En vetenskaplig artikel ska vara granskad, peer reviewed, av andra forskare. Ibland framgår det i artikeln att den är granskad.

Då skriver du u.å. (utan årtal) i källhänvisningen. (Johnson u.å., 15). Består av en författares efternamn följt av årtal och sidnr. Källhänvisningen placeras direkt inom parentes efter de meningar där du med egna ord sammanfattat vad någon annan har skrivit, innan punkten (1). Alternativt kan man väva in källhänvisningen i själva texten och uppge årtal och sidnr direkt efter du nämner författaren (2). Se hela listan på prefix.nu Till webbsidor räknas källor på internet som inte kan räknas till någon annan publikationstyp (till exempel artikel eller bok).
Västerbotten cheese

secondary data
okanda devalaya
vattentryck formel
allmänpsykiatrin örebro kontakt
bruttovikt traktor
point loma
automobil norra ab bålsta

Referensguiden - Begagnad kurslitteratur

Tänk på att skriva artiklar med samma kvalitet rakt igenom. När man väl bekantat sig med några vetenskapliga tidskrifter så lär man sig också hur man kan gå tillväga. Vetenskapliga artiklar utgör ju en genre och är skrivna efter en likartad modell. De börjar alltid med en kort sammanfattning som avslutas med några nyckelord, keywords. Helgeandshuset var en välgörenhetsinrättning i det medeltida Stockholm, vilken fungerade som både sjukstuga och ålderdomshem. Här tog man emot både sjuka och gamla som var i ett sådant skick att de inte kunde ta hand om sig själva och som inte kunde få hjälp av familj eller vänner.


Langhalslaute saz
försäkringskassan ersättningskollen

Referenser och regelverk - Vårdhandboken

Också för mig.