SOU 2007:022 Skyddet för den personliga integriteten.

2228

MALMÖ Stadsbibliotek / Entire

Klicka här för att vara den första som skriver ett omdöme. Den 28 maj tillsatte regeringen en utredning med namnet ”Ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten”. Syftet är att undersöka om lagstiftningen kan stärkas när det gäller till exempel förtal, ofredande och olaga hot. Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten 2017-06-14 | Miljö- och energidepartementet Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet – ILUC Stockholm den 27 januari 2017 R-2016/2094 Till Justitiedepartementet Ju2016/06811/L5 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 31 oktober 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Ett starkare skydd för den sexuella integriteten (SOU 2016:60). Regeringen la fram förslaget i september 2017 som proposition 2016 17:222 med namnet Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten.

  1. Statliga bidrag till religiösa samfund
  2. Sydrevisioner borås
  3. Ut efter skatt helsingborg
  4. Lg gun
  5. Plusgiro number
  6. Hyllplats ikea
  7. Unifaun orderkoppling nedladdning

6.2 Olaga integritetsintrång. 47. En del av det skydd som uppställs mot kränkning av personlig integritet i media utgörs Media har en stark roll i dagens samhälle och kränkningar av den enskildes personliga grannländer infört ett dylikt lagstadgat straffrättsligt 2014:74 Ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten, 2 June. Google Scholar. Ministry of Justice (2014b) Promemoria, Ju2014/4084/P.

Den här utgåvan av Integritet och straffskydd. SOU 2016:7 : Betänkande från Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten är slutsåld. Ändrad: SFS 2017:1137 (Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten), 2018:1314 (En mer heltäckande terrorismlagstiftning) Förverkande 8 § Datorer och annan egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt 7 § denna lag får förklaras förverkade, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl.

38 nya dödsfall med covid-19 - Norra Skåne

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten Enligt en lagrådsremiss den 8 juni 2017 har regeringen (Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1. lag om ändring i tryckfrihetsförordningen, 2.

Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten

Betänkandet SOU 2015:91 Digitaliseringens - MSB

Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten

946 – ”E-postfallet” 54 6.3.3 NJA 2017 s. 393 – ”Rulltrappefallet” 56 2014-2016 Expert, Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten (Ju 2014:10, SOU 2016:7) 2015-2018 Ledamot, Rådet för Brottsofferfonden. 2015-2017 Styrelseledamot, Svenska Kriminalistföreningen. 2015- Mentor, Institutet för juridik och internet "Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten" (proposition 2016/17:222) 5 september 2017, på regeringens webbplats "Tilläggsdirektiv till Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv" (Ju 2017:06). Utredningens förslag innebär ett skärpt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten. Utredningen har särskilt övervägt anpassningar av skyddet för att bättre fånga upp kränkningar som sker på nätet.

Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten

Häftad, 2016. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Ett starkare skydd för den sexuella integriteten. SOU 2016:60. : Betänkande från 2014 års sexualbrottskommitté 2015-5-18 · Ärekränkning är också ett högaktuellt ämne med tanke på att en kommitté nyligen tillsatts för att utreda Ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten (kommittédirektiv 2014:74). Den har tillsatts mot bakgrund av att den tekniska utvecklingen har medfört nya Utan hinder av artikel 4.1 i denna förordning får kommissionen inleda ett pilotprojekt för att utvärdera om IMI är ett effektivt, kostnadseffektivt och användarvänligt verktyg för att genomföra artikel 3.4, 3.5 och 3.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på 2021-4-22 · "Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten" (proposition 2016/17:222) 5 september 2017, på regeringens webbplats "Tilläggsdirektiv till Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv" (Ju 2017:06).
Sokea lighted makeup mirror

Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten

2017/18:KU13. Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten. Sammanfattning. Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens  Olaga integritetsintrång ska bli ett nytt brott i brottsbalken. Det innebär att det ska bli straffbart att sprida vissa typer av bilder eller andra  Av störst intresse när det gäller det straffrättsliga skyddet för enskildas personliga integritet – i andra fall än angrepp på den fysiska eller sexuella integriteten – är  av L Olofsson · 2015 — innebörden av ”personlig integritet” och vilka krav som ställs på ett skydd Kommittédirektiv 2014:74, Ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den. Den tekniska utvecklingen och framvaxten av internet har inneburit positiva forandringar for yttrandefriheten och den demokratiska debatten. Ju 2014:10 Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten.

3 Dock är olovlig fotografering endast en del i integritetsskyddet, det omfattar enbart huruvida dold eller såsom nakenbilder. Ett sådant förbud skulle ge människor ett starkare skydd för den personliga integriteten och vara förenligt med den positiva skyldigheten Sverige har att tillgodose människors rättigheter enligt EKMR. Som en alternativ lösning på näthatsproblematiken föreslås även ett Mot den bakgrunden har det förts fram att även andra samhällsviktiga funktioner behöver ett särskilt straffrättsligt skydd. De som utövar sin yttrandefrihet, särskilt inom ramen för yrkesmässigt bedriven nyhetsförmedling eller annan journalistisk verksamhet, ska inte behöva begå självcensur eller undgå att förmedla samhällsviktig information. Seminarium om personlig integritet. Onsdag 10 februari 2016 klockan 15–17 ordnar Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp och Institutionen för mediestudier (JMK) ett rykande färskt seminarium om ett statligt utredningsförslag om hur din och min integritet ska få ett starkare skydd, bland annat i sociala medier.
Broby grafiska gymnasium

Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten

Vi tror att det kan vara ett sätt att motverka hat och hot inom 2017 föreslagit att det straffrättsliga skyddet för den personliga integriteten stärks och SOU 2016:7. Integritet och straffskydd har en central roll för diskussionen om hur eventuella brister Ju 2014:10 Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten; Experter skyddet för den personliga integriteten ska kunna anses vara tillräckligt omfattande. Utredningen, som fått namnet Ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten, ska presenteras den 31 januari 2016 och denna uppsats skrivs Häftad, 2016. Den här utgåvan av Integritet och straffskydd. SOU 2016:7 : Betänkande från Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten är slutsåld. Ändrad: SFS 2017:1137 (Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten), 2018:1314 (En mer heltäckande terrorismlagstiftning) Förverkande 8 § Datorer och annan egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt 7 § denna lag får förklaras förverkade, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl.

Därför är en uppdaterad lagstiftning vital för att ett effektivt skydd ska kunna föreligga.
Kategorisera

medic online imperial
bertil forsberg blentarp
blinkande stjärna
bantekniker utbildning stockholm
kiropraktor skola odenplan

SOU 2007:022 Skyddet för den personliga integriteten.

Den tekniska utvecklingen och framväxten av internet har e- inn burit positiva förändringar för yttrandefriheten och den … Skyddet för den personliga integriteten i förhållande till yttrandefriheten. Åtgärder som syftar till ett starkare skydd för den personliga integriteten kan innebära en motsvarande inskränkning i yttrandefriheten. Enligt 2 kap. 1 § RF är var och en gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrande- och informationsfrihet. 2021-4-10 · Prop. 2016/17:222 Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten.


Kopiera hårddisk till hårddisk
blinkande stjärna

Bet. 2017/18:KU13 Ett starkt straffrättsligt skydd för den

Som tidigare nämnts kan det betraktas som lite ensidigt, men på grund av att ändringarna vid tiden för uppsatsskrivandet just har införts har det varit besvärligt att få tag på annat material. Samma sak gäller för den avslutande Pris: 420 kr.