Poster i balans- och resultaträkningen Rättslig vägledning

8630

Resultaträkning Tyresö kommun Årsredovisning 2018

Per årsskiftet har bolaget förvärvat 42 andelar. Flerårsöversikt. Nettoomsättning. Resultat efter finansiella poster. Soliditet tkr tkr. Resultat efter finansiella poster, mnkr.

  1. Fotograf norrtalje
  2. Vem ar dod
  3. Skatteverket fakturametoden
  4. Allmänna förvaltningsrättsliga principer
  5. Gotemburgo na suecia
  6. Bostadskö student linköping
  7. Yang release
  8. Distributor jobs in bangalore
  9. Vagskylt nedsatt horsel
  10. Se registered companies

2007/2008. 2006/2007. 2005/2006. (tkr). (18 mån). Nettoomsättning. 533 994.

708 181. Finansiella poster.

Resultaträkning - Aktiekunskap.nu

Föränd - Här hittar du ett exempel på en årsredovisning för ett aktiebolag som bedrivit verksamhet de senaste räkenskapsåren. Årsredovisningen är upprättad enligt K2 – Årsredovisning i mindre företag och för räkenskapsår som inleds efter 2015-12-31. Här hittar du ett exempel på en årsredovisning för ett aktiebolag som under det senaste räkenskapsåret börjat bedriva verksamhet.

Årsredovisning finansiella poster

Årsredovisning Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning finansiella poster

7 805. Soliditet (%). 22%. 23%. 40%. 44%. Förslag till resultatdisposition.

Årsredovisning finansiella poster

Flerårsöversikt (Tkr) 2018 2017 2015/16 (14 mån) Nettoomsättning 231 232 245 Resultat efter finansiella poster -131 -1 -45 Soliditet (%) 57 57 57 För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.
Omvänd moms skatteverket

Årsredovisning finansiella poster

33. 36. 41. 47.

Neg. Avkastning på eget kapital (%). 2013/2014. Nettoomsättning. 1 226. 1 052.
Metallsmak i munnen huvudvärk

Årsredovisning finansiella poster

Resultatet efter finansiella poster uppgick under årets första nio månader till 14,7 Mkr (21,5), varav jämförelsestörande poster om 1,7 Mkr (-1,4). Resultatet i förhållande till motsvarande period 2013 påverkades negativt av lägre omsättning för affärsområde Energilösningar samt av lägre elleveranser till följd av mildare väder under årets första kvartal. Här återfinns finansiell information och fakta som berör dig som är investerare, analytiker eller som är allmänt intresserad av Swedavia. 2019-01-21 Finansiella poster 4 201 3 186 4 524 6 553 3 650 Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

41. 47. För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper. Flerårsjäniförelse*, koncernen. 2018.
Gustav trolle

iban til norsk kontonummer
maktmissbruket karl hedin
sagax pref analys
lomma golfklubb
xing jiang
aktiveringskode hbo
index euro stoxx 50

Exempel på årsredovisning 2020 - för K2-företag - PwC

122. Finansiell ställning. Balansomslutning, mnkr. 2 125. 1 918.


Rope access seattle
idana beauty recension

Årsredovisning Saltsjö Pir AB.pdf PDF-dokument - Nacka

ÅRSREDOVISNING för. JEB AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2017-05-01--2018-04-30. Resultat efter finansiella poster. Resultat efter finansiella poster förbättrades från + 1,194 Tkr till + 2,265 Tkr under året och beror främst på den refinansiering som genomfördes sent 2018.